top of page
Image by Jonathan Riley
InsertLogo.png

Cát Tường

Lĩnh vực:

Website:

SĐT:

Địa chỉ:

Thuỷ hải sản

0907 724 438

126/21G Trần Phú, P. 4, Vĩnh Long

Cát Tường Seafood kết hợp với việc phát triển ao, bè nuôi cá Basa, với diện tích trên 1.000 m2 tại khu vực sông có nguồn nước sạch, không bị ô nhiễm đúng tiêu chuẩn pH từ 7 – 8. Vào năm 2016, Cát Tường Seafood đã thật sự trưởng thành và phát triển mạnh mẽ với công suất trên 28.000 tấn/năm.

Sản phẩm tiêu biểu

bottom of page