top of page
Image by Jonathan Riley
InsertLogo.png

CBTS-XNK Kiên Cường

Lĩnh vực:

Website:

SĐT:

Địa chỉ:

Nông lâm thủy hải sản

0909 963 556

Cảng cá Tắc Cậu, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

Sản phẩm tiêu biểu

bottom of page