top of page
Image by Jonathan Riley
InsertLogo.png

CPTM Kiên Giang

Lĩnh vực:

Website:

SĐT:

Địa chỉ:

Nông lâm thủy hải sản

0913 993 717

Số 190 Trần Phú, Thanh Vân, Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

Sản phẩm tiêu biểu

bottom of page