top of page
Image by Jonathan Riley
InsertLogo.png

Dừa Bến Tre

Lĩnh vực:

Website:

SĐT:

Địa chỉ:

Chế biến

0919 914 227

110, ấp Thanh Sơn 2, xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre

Sản phẩm tiêu biểu

bottom of page