top of page
Image by Jonathan Riley
InsertLogo.png

Minh Đăng

Lĩnh vực:

Website:

SĐT:

Địa chỉ:

Thuỷ hải sản

0903 807 496

Số 83 đường tỉnh 934, Thị Trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng

Minh Dang Co. LTD was established in Soc Trang province, Vietnam in 2005 and has since become Vietnam's top 5 leading seafood service and product suppliers.

Sản phẩm tiêu biểu

InsertLogo.png

Bạch tuộc

bottom of page