top of page
Image by Jonathan Riley

Viet Products

Lĩnh vực:

Website:

SĐT:

Địa chỉ:

Bán buôn và Phân phối Thực phẩm

101 SE 82nd Ave Portland OR 97216

Sản phẩm tiêu biểu

InsertLogo.png

Five spices powder

InsertLogo.png

Shrimp Eggrolls

InsertLogo.png

Cholimex Chilli Sauce

InsertLogo.png

Bibika Orienko Pandan Pie

InsertLogo.png

Bánh phồng tôm

InsertLogo.png

Hura Pandan Rolls

InsertLogo.png

Phuc Long Jasmine Tea

InsertLogo.png

Preserved Bean Curd Taro

bottom of page